Sverigedemokraterna i Järfälla | Sverigedemokraterna i Järfälla

Sverigedemokraterna Järfälla

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Järfälla!

Varmt välkomna till vår lokala SD-förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Bostadsförsörjningsprogrammet antogs

  Av bjorn.lindgren den 26 mars 2021, fredag @ 11.52
  0

  26 mars 2021

  Kommunfullmäktige beslutade att anta bostadsförsörjningsprogrammet för Järfälla kommun med utblick mot 2030.

  Sverigedemokraterna hade skickat ett antal ändringsyrkande som vi inte fick gehör för.

  Beslutet innebär att fram till 2030 ska det byggas 16 000 nya bostäder och befolkningsmängden ska uppgå till 107 000 människor samma år.

  Med tanke på att utvecklingen när det gäller skattekraften tillhör den sämsta i länet och att kapitalskulden är närmare 4 miljarder kronor så är vi mycket oroade för framtiden.

  Ni kan läsa vår reservation här:

  Reservation SD – Ärende 05 – Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun – 2021-03-22

  Här finns bostadsförsörjningsprogrammet:

  Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 med utblick till 2030

 • Mångkulturellt bokslut

  Av bjorn.lindgren den 26 mars 2021, fredag @ 11.47
  0

  26 mars 2021

  Kommunfullmäktige beslutade att efter votering rösta ner vår motion om ett mångkulturellt bokslut.

  Vi ville att kommunen skulle upprätta en redovisning av vad invandringen genererar för intäkter och kostnader.

  Vi anser att Järfällas skattebetalare har en rättighet att få reda på hur deras inbetalda skattemedel används.

  Ni kan läsa vår reservation här:

  Reservation SD – Ärende 12 – Mångkulturellt bokslut – 2021-03-22

 • Slöjor på flickor i Järfällas för- och grundskolor

  Av bjorn.lindgren den 26 mars 2021, fredag @ 11.43
  0

  26 mars 2021

  Kommunfullmäktige röstade efter votering nej till vår motion om neutral klädpolicy.

  Vi föreslog att införa ett slöjförbud i alla för- och grundskolor i Järfälla men uppenbarligen fanns inte viljan från kommunen eller övriga politiska partier att småflickor i våra skolor ska slippa bära detta kvinnoförtryckande plagg.

  Ni kan läsa vår reservation här:

  Reservation SD – Ärende 08 – Neutral klädpolicy – 2021-03-22

 • Slöjor i kommunens informationsmaterial

  Av bjorn.lindgren den 26 mars 2021, fredag @ 11.36
  0

  26 mars 2021

  Kommunfullmäktige beslutade att avslå vår motion om att undvika slöjan i kommunens informationsmaterial.

  Motionen var en vädjan om att kommunens officiella material skulle vara så neutralt som möjligt men den viljan, kan vi konstatera, fanns inte.

  Ni kan läsa vår reservation här:

  Reservation SD – Ärende 11 – Undvik slöja i informationsmaterial – 2021-03-22

 • Ingen assimilering i Järfälla

  Av bjorn.lindgren den 26 mars 2021, fredag @ 11.27
  0

  26 mars 2021

  Kommunfullmäktige röstade ner vår motion om en kommunal assimileringspolicy. Vi föreslog att kommunen anställer en assimilationssamordnare och att det utformas en assimilationsplan med försvenskning som mål. Det handlar om att ge de som kommer hit från andra länder information om vilka lagar och regler som gäller i vårt land.

  Man hänvisar till att förslagen i motionen skulle strida mot gällande lagar eller fattade beslut inom kommunen. Det är ju intressant eftersom följande står att läsa i FN:s flyktingkonvention, artikel 34: ”Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen så snabbt som möjligt skall kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad”. Vi har alltså stiftat lagar och regler i strid mot konventionen.

  Ni kan läsa vår motion här:

  Assimileringspolicy – motion från SD