Sverigedemokraterna i Järfälla | Sverigedemokraterna i Järfälla

Sverigedemokraterna Järfälla

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Järfälla!

Varmt välkomna till vår lokala SD-förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Sverigedemokraterna – Partiet mot otrygghet och massinvandring!

  Av fredrik.lindahl den 21 januari 2021, torsdag @ 22.14
  0

  Sverigedemokraterna är partiet mot den ökande brottsligheten och otryggheten som breder ut sig i samhället. Vi är emot oansvarig massinvandringspolitik som kostar vårt samhälle något enormt. Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas.

  Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Den som kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen.

  Sverigedemokraterna är partiet som har drivit på utvecklingen för att ge rättvisa åt brottsoffer och att Sverige ska få en hållbar migrationspolitik, men vägen dit är lång. Trots den negativa samhällsutvecklingen fortsätter etablissemanget att upprätthålla orättvisorna och den uppenbart fallerande invandringen till Sverige.

  Sverigedemokraterna lovar att vi kommer fortsätta att driva på utvecklingen för ett bättre Sverige. Vi kommer inte ge upp, våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

  Det är vår storlek som kommer vara vår styrka. Inför valrörelsen 2022 behöver vi ditt stöd. Klicka här för att teckna medlemskap hos Sverigedemokraterna och var med och garantera ett maktskifte 2022. 

 • Exploateringen fortsätter

  Av bjorn.lindgren den 13 januari 2021, onsdag @ 12.03
  0

  13 januari 2021

  På kommunfullmäktige den 11 januari beslutades att man ska skriva markanvisningsavtal vilket innebär att exploateringen av kommunen ska fortsätta. Nu är det Veddesta som ska förtätas.

  Sverigedemokraterna är mycket oroade över utvecklingen och föreslog att man skulle omförhandla Stockholmsavtalet men vi fick inget gehör för vårt ändringsyrkande.

  Vår reservation kan ni läsa här:

  Reservation SD – Ärende 07 – Markanvisningsavtal – 2021-01-11

   

 • Jimmie Åkessons julhälsning 2020

  Av fredrik.lindahl den 22 december 2020, tisdag @ 13.33
  0

  Sverigedemokraterna önskar er alla en riktigt god jul!

  Hjälp oss genom att teckna medlemskap – er insats behövs för en valvinst 2022

 • Budgetförslag från Sverigedemokraterna

  Av bjorn.lindgren den 24 november 2020, tisdag @ 12.20
  0

  23 november 2020

  Kommunfullmäktige beslutade att anta Alliansens förslag till budget 2021. Det innebär bland annat att kapitalskulden ökar kraftigt och att VA-taxan höjs.

  Sverigedemokraterna hade ett eget förslag till budget som tyvärr röstades ner.

  Vi anförde följande:

  Järfälla har under många år haft negativ utveckling när det gäller skattekraften per capita. Det flyttar hit människor men de bidrar inte med skattemedel i samma utsträckning och denna utveckling är ohållbar över tid.

  Kommunen är beroende av statsbidrag och utjämningsstöd och den summan uppgår idag till närmare en miljard kronor.

  Låneskulden beräknas vid årets slut hamna på 3,9 miljarder och det föreslås att vi ska uppta långfristiga lån till ett tak om 4,6 miljarder.

  För att komma till rätta med dessa parametrar föreslår Sverigedemokraterna att vi kraftigt minskar exploateringen och befolkningsexplosionen i kommunen. Vi måste locka hit människor som har sin försörjning ordnad och vi måste ägna oss åt det som är kärnverksamheten i kommunen.

  Vi föreslår därför följande i nästa års budget:

  1. Vi minskar antalet kommunikatörer anställda i kommunen från sex till fyra. Besparing: 2,8 miljoner (KSF).
  2. Tjänsten/tjänsterna som integrationscoach utgår. Besparing: 1,7 miljoner (KSF)
  3. Tjänsten som föräldraskapsstödjare reduceras alternativ utgår. Besparing: 0,5 miljoner (SOC).
  4. Modersmålsundervisningen – den icke obligatoriska tas bort. Besparing: 6,4 miljoner (BUF).
  5. Tolkkostnaderna reduceras. Besparing: 1 miljon (SOC).
  6. Skattesatsen fastställs till 19,15 kronor.

  Med vårt förslag gör vi besparingar på sammanlagt 12,4 miljoner som vi omfördelar med 11 miljoner till Äldrenämnden samt 1,4 miljoner till Tekniska nämnden.

  Dessa medel ska inom äldreomsorgen användas till att anställa utbildad personal med adekvata språkkunskaper samt förbättra kosten för våra äldre.

  Ni kan läsa vårt budget samt den reservation vi lämnade in här:

  Budget SD Järfälla 2021

  Reservation SD – Mål och budget 2021 för Järfälla kommun – 2020-11-23

   

 • VA-taxan höjs

  Av bjorn.lindgren den 24 november 2020, tisdag @ 12.05
  0

  22 oktober 2020

  Tekniska nämnden beslutade att höja VA-taxan i kommunen.

  Sverigedemokraterna skrev ett särskilt yttrande som ni kan läsa här tillsammans med tjänsteskrivelsen:

  Särskilt Yttrande – VA-taxan – Tekniska Nämnden 2020 10 22

  02-01-revidering-av-jarfalla-kommuns-va-taxa-2021-svar-pa-aterremiss-tjansteskrivelse