04DEC2017: Budget och reservationer från SD i Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Järfälla

04DEC2017: Budget och reservationer från SD i Kommunfullmäktige

Vid senaste sammanträde i Kommunfullmäktige presenterade Sverigedemokraterna, liksom övriga partier, sin budget för 2018.

I vår budget framhåller vi vikten av en sund ekonomi genom att bromsa investeringar, särskilt gällande nybyggnation och förtätningar. Vi vill undvika att kommunens skuld ökar, liksom behov av de kraftiga skattehöjningar fram till 2030 som ibland nämns.

Vi säger därför nej till utbyggnad av tunnelbana i Barkarby.

Utöver det lägger vi i Sverigedemokraterna vårt fokus på tryggheten, genom bland annat fler väktare och en vaktcentral.

Vi prioriterar äldre genom vårt förslag till en separat äldrenämnd, vilken vi tidigare motionerat om.

Mer om vår budget och våra reservationer kan laddas ner som PDF-filer och läsas via länkarna nedan.

 

SD Järfälla budget – 2018

 

Reservation – 2017-11-20 – Ärende 03 (mål och budget 2018)

 

Reservation – 2017-11-20 – Ärende 05 (tunnelbanan)

 

Reservation – 2017-10-16 – Ärende 13 (gokartbana)