25APR2017: Genmäle på insändare i Mitt i Järfälla från Vänsterpartiet | Sverigedemokraterna i Järfälla

25APR2017: Genmäle på insändare i Mitt i Järfälla från Vänsterpartiet

25apr2017:

Opublicerat genmäle från SD på insändare från Vänsterpartiet i lokaltidningen Mitt i Järfälla:

 

Koalitionen med stöd av V har köpt en fastighet på Ålstensvägen för 25 miljoner. Den ska renoveras för 15 miljoner och inhysa 70 nyanlända. Järfällas ungdomar kommer inte att få samma erbjudande. Nu planeras modulbostäder i Barkarby och i Kallhäll.
Sverigedemokraterna anser inte att kommunens skattepengar ska användas till att upplåta eller köpa bostäder till medborgare från andra länder. 

 

Det är inte flyktingar som kommer hit utan företrädesvis unga män från Afghanistan som vill ha ett bättre liv för sig och senare sina familjer. Det är varken Sveriges eller Järfällas ansvar att sörja för detta. Kommunens ekonomi är ansträngd med en kapitalskuld på 2 miljarder, vi erhåller kommunalt utjämningsbidrag på över 500 miljoner samt att vi har en utveckling när det gäller skattekraften som tillhör de sämsta i länet. Vi ska i den mån vi kan hjälpa människor att bygga upp sina egna hemländer.

 

Allt fler kommuninvånare inser det orimliga med denna asylhantering och det anser vi vara en naturlig utveckling. Att gruppledaren för vänsterpartiet sedan tycker att vi står långt ifrån varandra tar vi som intäkt för att vi driver en förnuftig politik.

 

Björn Lindgren,

Sverigedemokraterna Järfälla

 

Länk:

 

https://jarfalla.sd.se/wp-content/uploads/sites/42/2015/04/Genm%C3%A4le-till-Leinerdal-V-2017-02-11.pdf