26jan2018: Reservationer från SD | Sverigedemokraterna i Järfälla

26jan2018: Reservationer från SD