26JAN2018: Sverigedemokraterna föreslår kommunal vaktcentral | Sverigedemokraterna i Järfälla

26JAN2018: Sverigedemokraterna föreslår kommunal vaktcentral

Vaktcentral

Tryggheten har blivit en av de allra viktigaste politiska frågorna i Sverige under senare år.

Järfälla är en kommun som kommit att uppleva en allt större otrygghet på offentliga platser. Samtidigt har vi sett en utveckling i samhället i stort där Polisen drabbats av neddragningar och krympta resurser.

I vår kommun har vi haft flera tämligen spektakulära vålds- och sexualbrott på kort tid. Järfälla är också en av de kommuner med flest antal inbrott i hela landet. Sett till antal invånare är vi den allra mest inbrottsdrabbade kommunen i Sverige.

I stor utsträckning är en kommun beroende av vilka resurser länsstyrelsen och Polisen väljer att spendera på exempelvis antal uniformerade poliser i yttre tjänst i varje kommun, och olika delar av den kommunen. Det är inget som en kommun själv kan besluta om. Inte heller kan en enskild kommun inverka på systemet med så kallade mängdrabatter för dömda brottslingar, där man alltså får sänkt straff per brott om man begått många brott inom kort tid. Egentligen borde det ju vara tvärt om, vilket Sverigedemokraterna på riksnivå redan motionerat om.

Sverigedemokraterna i Järfälla vill att kommunens invånare ska kunna känna sig trygga utomhus och på offentliga platser överallt i kommunen, dygnet runt.

Därför avsätter vi 12,5 miljoner kronor i budgeten 2018 till att anställa väktare och inrätta en vaktcentral som kan dirigera dessa väktare till de områden i kommunen där de för tillfället bäst behövs. Dessa väktare kan själva ingripa vid brott men framförallt verka brottsförebyggande. Denna satsning kan också indirekt bidra till att effektivisera polisens arbete.

Sverigedemokraterna föreslår nu, som första parti, konkret och långsiktigt hållbara åtgärder för ett tryggare Järfälla.

SD Järfälla budget – 2018