7nov2016: SDs budgetförslag för 2017 | Sverigedemokraterna i Järfälla

7nov2016: SDs budgetförslag för 2017

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november debatterades de olika partiernas budgetförslag.
Vi i SD väljer i vår budget återigen att fokusera på kommunens ekonomi samt på äldre. Vi vill skapa en separat äldrenämnd, vars pengar ska vara fredade från andra nämnder.

 

målochbudget2017järfälla-1000px
Vad gäller ekonomin har vi i Järfälla en låneskuld på drygt två miljarder kronor och den beräknas öka markant framöver. Vidare tar kommunen emot kommunalt utjämningsbidrag på drygt en halv miljard kronor per år. Något som riskerar bidra till ytterligare försämrad ekonomi i kommunen är utbyggnaden och förtätningen som nu sker i snabb takt. Alltför snabb takt, anser vi.
Läs mer om Sverigedemokraternas budget som går att ladda ner som PDF-fil via länken nedan.

 

Sverigedemokraternas-budget-2017