Avfallshanteringen – sämre och dyrare | Sverigedemokraterna i Järfälla

Avfallshanteringen – sämre och dyrare

23 juni 2020

Kommunfullmäktige beslutade att anta de reviderade avfallsföreskrifterna samt godkänna den nya avfallstaxan.

Det innebär i praktiken att det blir dyrare och samtidigt blir servicen sämre.

SD yrkade på att matavfallet skulle hämtas varje vecka istället för varannan.

Eftersom vi inte fick något gehör för vårt yrkande kunde vi inte godkänna den nya taxan.

Ni kan läsa vår reservation samt tjänsteskrivelserna nedan:

Reservation SD – Ärende 9 och 10 – Avfallsföreskrifter och avfallstaxa- 2020-06-15

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter 2020 för Järfälla kommun inklusive bilagor