Exploateringen fortsätter | Sverigedemokraterna i Järfälla

Exploateringen fortsätter

13 januari 2021

På kommunfullmäktige den 11 januari beslutades att man ska skriva markanvisningsavtal vilket innebär att exploateringen av kommunen ska fortsätta. Nu är det Veddesta som ska förtätas.

Sverigedemokraterna är mycket oroade över utvecklingen och föreslog att man skulle omförhandla Stockholmsavtalet men vi fick inget gehör för vårt ändringsyrkande.

Vår reservation kan ni läsa här:

Reservation SD – Ärende 07 – Markanvisningsavtal – 2021-01-11