Felparkeringsavgiften höjs i Järfälla | Sverigedemokraterna i Järfälla

Felparkeringsavgiften höjs i Järfälla

23 september 2020

Kommunfullmäktige beslutade att höja felparkeringsavgiften för ett flertal förseelser.

Sverigedemokraterna var det enda parti som reserverade sig mot beslutet.

Ni kan läsa om ärendet samt vår reservation nedan:

Beslut kommunstyrelsen 2020-09-07, § 130 Reviderad avgift för parkeringsanmärkning

Reservation SD – Reviderad avgift för parkeringsanmärkning 2020-09-21