Järfälla ansöker om statsbidrag för asylsökande | Sverigedemokraterna i Järfälla

Järfälla ansöker om statsbidrag för asylsökande

28 augusti 2020

Järfälla ansöker om ytterligare statsbidrag från Länsstyrelsen.

Denna gång gäller det för tidiga insatser för asylsökande.

Sverigedemokraterna vill kraftigt minska antalet asylsökande till Sverige och Järfälla och reserverade oss därför mot beslutet.

Vår reservation och tjänsteskrivelsen kan läsas nedan:

Reservation – SD – KUMS – 04 – Ansökan om statsbidrag från Länsstyrelsen för tidiga insatser för asylsökande 2021 – 2020-08-27

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-16