Ordförande har ordet | Sverigedemokraterna i Järfälla

Ordförande har ordet

Sverigevänner

Det är snart ett år tills kyrkovalet, ett val som kommer bli ett kraftprov inför valet 2022. 

Våra politiska motståndare är många och starka, de har god ekonomi och politisk rutin bakom sig. Genom lögner och politiska spel kommer ”sjuklövern” göra allt i sin makt för att stoppa oss Sverigedemokrater. Valrörelsen mellan fortsatt laglöshet eller ett modernt folkhem lär bli mycket bitter. Bara genom vår samlade vilja kan vi bryta den vänsterliberala maktbalansen och ta tillbaka vår framtid, vårt land, vår stolthet.

Tillsammans kan vi bli fler och varje medlem behövs. Vi är inte starkare än de medlemmar som utgör Sverigedemokraterna. Det är därför upp till var och en att uppmana de sympatisörer som ännu inte har blivit medlemmar att registrera sig. Man behöver inte vara nästa statsminister för att bli medlem, alla behövs.

Vi kommer ta hänsyn till alla Covid-19 restriktioner och samtidigt försöka att stärka medlemsorganisationen. Partiet kommer därför att gradvis öka antalet medlemsträffar och utåtriktade aktiviteter för att på så sätt öka närvaron i Järfälla.

Alltsedan valet 2018 har vi drivit det vi gick till val på i fullmäktige. Striden för ett tiggeriförbud har pågått intensivt trots Järfälla Moderaternas valsvek. Vi har sett att äldrenämnden vi gick till val på har inrättats och lagt förslag om en äldrekonsekvensanalys för att säkerställa att man tar hänsyn till de äldre vid beslutsfattande. Sverigedemokraterna har även lagt förslag om “slöjförbud i grund- och förskolor”, även inrättandet av ett “återvändarcenter” samt “reducering av politikerlönerna”. Vi har också bestritt den fortsatta förtätningen på bekostnad av Järfällas grönområden samt ett bibehållande av sophämtningen varje vecka. Vi har även planer på att innan årsskiftet lägga  förslag om rätt till heltid i äldreomsorgen samt införande av ett mångkulturellt bokslut för att tydliggöra kostnader och vinster av mångkulturen. Det och mycket mer har Sverigedemokraterna arbetat aktivt med och kommer att fortsätta att göra.

Med gemensam beslutsamhet tar vi oss an de kommande utmaningarna. Känner du att du vill veta mer, bli medlem eller engagera dig ytterligare? Tveka inte, bli aktiv i Sveriges snabbast växande folkrörelse och hjälp till att ta tillbaka Sverige.

Wilhelm Eriksson
Ordförande