Sverigedemokraterna i Järfälla | Sverigedemokraterna i Järfälla | Sida 4

Sverigedemokraterna Järfälla

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Järfälla!

Varmt välkomna till vår lokala SD-förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • 14apr2017: Kommunfullmäktige – reservation mot Barkarby Science Park

  Av Fredrik den 22 juni 2017, torsdag @ 12.50
  0

  14apr2017:
  Reservation från SD i Kommunfullmäktige 20mar2017 gällande Barkarby Science Park

  Länk:

  https://jarfalla.sd.se/wp-content/uploads/sites/42/2015/04/reservation-2017-03-20-arende-05.pdf

   

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 6 maj

  Av fredrik.lindahl den 26 april 2017, onsdag @ 14.12
  0

  Nu är det dags igen. Lördagen den 6 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande vårkampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare.

  Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att komma till detta evenemang och träffa andra Sverigevänner! Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, men det kommer vara full rulle dagen lång.

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/1786101535040982/


  Hoppas att vi ses!

 • 2mars2017: Reservationer kommunfullmäktige 13feb2017

  Av Fredrik den 3 mars 2017, fredag @ 7.35
  0

  Sverigedemokraterna Järfälla reservereade sig mot tre ärenden vid senaste sammanträdet i Kommunfullmäktige den 13 februari 2017.

  Reservationerna gäller ärenden om fördyrning av tunnelbanebygget i Barkarby, ny norm i kommunen innebärande färre parkeringar och ny demokratiplan för kommunen. Reservationerna kan laddas ner och läsas via länkar nedan:

   

  03.01 Tilläggsavtal till huvudavtal och delprojektavtal samt genomförandeavtal för tunnelbana till Barkarby

   

  04.01 Ny parkeringsnorm för Järfälla kommun

   

  07.01 Demokratiplan för Järfälla kommun – För en hållbar demokrati för alla

   

   

   

 • 18feb2017: Årsmöte och två nya SD-föreningar

  Av Fredrik den 22 februari 2017, onsdag @ 22.50
  0

  Årsmöte SD Järfälla & Upplands-Bro 2017

  Lördagen den 18 februari ägde det sista årsmötet för den gemensamma kommunföreningen SD Järfälla och Upplands-Bro rum. Två separata föreningar för respektive kommun bildades istället och höll sina första konstituerande styrelsemöten. Vi i SD Järfälla hoppas på ett fortsatt gott samarbete med våra vänner i SD Upplands-Bro.

  Varmt välkomna säger vi i SD Järfälla till de två nya styrelsemedlemmarna Jimmy Fors och Patrik Söderberg. Kul att ha er med!

  Till årsmötet hade vi också bjudit in riksdagsmannen Roger Richtoff som höll en intressant föreläsning om partiets försvarspolitik. Stor tack till Roger som var vänlig nog att komma till oss och bidra till ett väldigt trevligt och informativt årsmöte.

  Vidare kan nämnas att till styrelsen i SD Järfälla valdes ytterligare två ordinarie medlemmar och två suppleanter. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad sedan förra året.

  Stort tack till mötesordförande Per Carlberg och mötessekreterare Fredrik Lindahl.

   

  Styrelsen SD Järfälla

   

  Styrelsen SD Upplands-Bro

   

   

 • 12dec2016: Kommunfullmäktige – reservation mot integrationsplan

  Av Fredrik den 20 december 2016, tisdag @ 20.14
  0

  Sverigedemokraterna reserverade sig vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde mot kommunstyrelsens plan för integrationsarbete för 2017-18.

  Vi vände oss framförallt emot det man i planen kallar för ansvarsfullt företagande, vilket vi betraktar som mer eller mindre förtäckta krav att företagare ser till att en viss andel av de anställda är av utländsk bakgrund. Det innebär att man från kommunens sida kräver att företagare kan bli tvugna att diskriminera mot svenskar när de anställer, för att kunna få delta i upphandingar, för att få kontrakt med kommunen eller för att köpa mark av kommunen.

  Vi är dessutom definitivt emot att det kommunala bostadsbolaget Järfällahus avsätter fler bostäder till utländska medborgare.  Kommunen planerar nu att köpa en fastighet för 25 miljoner kronor i Barkarby, som ska användas till 80-90 nyanlända. Det kan vara värt att nämna att fastigheten såldes av kommunen till en privat ägare för tio år sedan, för tre miljoner kronor.

   

  Handlingsplanen kan läsas i sin helhet via denna länk:

  https://www.jarfalla.se/download/18.f871110158bf6843a460da/1480687211433/11+04+Handlingsplan+f%C3%B6r+integrationsarbetet+i+J%C3%A4rf%C3%A4lla+kommun+2017-2018.pdf

   

  Vår reservation mot denna handlingsplan för integration kan läsas via denna länk:

  Reservation – 2016-12-12 – Ärende 11

   

  Våra frågor till kommundirektören om denna handlingsplan, samt svar på frågorna – länk:

  d161223-svarrapplundahl

   

  Vår reservation mot att köpa fastighet för boende åt s.k. nyanlända och ensamkommande via denna länk:

  Reservation – 2016-12-12 – Ärende 12

   

   

   

  Vår reservation mot samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen som inte inkluderar vissa kommundelar och ej heller inbegriper bekämpande av mängdbrott så som inbrott, rån, misshandel, stöld, bilrån mm.

  15.01 Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun