Sverigedemokraterna i Järfälla | Sverigedemokraterna i Järfälla | Sida 5

Sverigedemokraterna Järfälla

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Järfälla!

Varmt välkomna till vår lokala SD-förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • 7nov2016: SDs budgetförslag för 2017

  Av Fredrik den 28 november 2016, måndag @ 21.05
  0

  Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november debatterades de olika partiernas budgetförslag.
  Vi i SD väljer i vår budget återigen att fokusera på kommunens ekonomi samt på äldre. Vi vill skapa en separat äldrenämnd, vars pengar ska vara fredade från andra nämnder.

   

  målochbudget2017järfälla-1000px
  Vad gäller ekonomin har vi i Järfälla en låneskuld på drygt två miljarder kronor och den beräknas öka markant framöver. Vidare tar kommunen emot kommunalt utjämningsbidrag på drygt en halv miljard kronor per år. Något som riskerar bidra till ytterligare försämrad ekonomi i kommunen är utbyggnaden och förtätningen som nu sker i snabb takt. Alltför snabb takt, anser vi.
  Läs mer om Sverigedemokraternas budget som går att ladda ner som PDF-fil via länken nedan.

   

  Sverigedemokraternas-budget-2017

 • 11okt2016: Järfälla chockhöjer felparkeringsavgifter

  Av Fredrik den 12 oktober 2016, onsdag @ 18.15
  0

  Reservation

   
  Ärende:
  07.01 Höjd avgift för parkeringsanmärkning
  Dnr Kst 2016/217

   
  Kommunfullmäktige beslutade att:

  1. Felparkeringsavgiften höjs med 400 kr till 1000 kr för trafikfarliga och hindrande
  felparkeringar.

   
  2. Felparkeringsavgiften höjs med 300 kr till 700 kr för kraftigt störande uppställning
  av fordon; parkeringsförbud/-hindrande av servicedag och natt m.fl. förseelser.

   
  3. Felparkeringsavgiften höjs med 100 kr till 400 kr för mindre trafikstörande
  uppställning av fordon; avgiftsbelagd p-plats.

   

   
  4. Avgifterna fastställdes att gälla från 1 november 2016.

   
  Sverigedemokraterna anser att så kraftiga höjningar av felparkeringsavgifterna varken
  kommer att förbättra framkomligheten, säkerställa trafiksäkerheten eller öka tillgängligheten
  på Järfällas gator.
  Därför reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges beslut.

   

  Fredrik Franzén, Sverigedemokraterna

 • 10okt2016: Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober 2016, måndag @ 21.21
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • 10sep2016: SD på Järfällafestivalen

  Av Fredrik den 11 september 2016, söndag @ 22.12
  0

  Sverigemokraterna deltog tillsammans med övriga politiska partier i Kommunfulmäktige på Järfällafestivalen lördagen den 10 september.

   

  Tack till alla som kom fram och pratade och diskuterade.
  Stort tack till Ungsvenskarna som också var med och hjälpte oss att dela ut flygblad!

  IMG_3445

  IMG_3450

  IMG_3453

  IMG_3466

  IMG_3468

  IMG_3472

   

 • 9sep2016: SD närvarar vid Järfällafestivalen i Jakobsberg lör 10/9

  Av Fredrik den 9 september 2016, fredag @ 18.44
  0

  På lördag den 10 september hålls Järfällafestivalen. En del av aktiviteterna denna dag innefattar närvaro av de politiska partierna. Sverigedemokraterna kommer liksom övriga partier att närvara vid ett bord på Riddarplatsen utanför restaurant Oriental Garden, ungefär samma plats där valstugan stod 2014.

  Kom gärna förbi och diskutera och ställ frågor!

   

  Sverigedemokraterna kommer att representeras av såväl medlemmar i styrelsen i SD Järfälla och Upplands-Bro, tillika ledamöter i Kommunfullmäktige, som medlemmar i Ungsvenskarna, partiets ungdomsförbund.

  Varmt välkomna!
  Här en länk till kommunens hemsida om festivalen:

  https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/2016-08-22-jarfallafestivalen—-for-hela-familjen.html