Sverigedemokraterna i Järfälla | Sverigedemokraterna i Järfälla | Sida 5

Sverigedemokraterna Järfälla

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Järfälla!

Varmt välkomna till vår lokala SD-förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • 2mars2017: Reservationer kommunfullmäktige 13feb2017

  Av Fredrik den 3 mars 2017, fredag @ 7.35
  0

  Sverigedemokraterna Järfälla reservereade sig mot tre ärenden vid senaste sammanträdet i Kommunfullmäktige den 13 februari 2017.

  Reservationerna gäller ärenden om fördyrning av tunnelbanebygget i Barkarby, ny norm i kommunen innebärande färre parkeringar och ny demokratiplan för kommunen. Reservationerna kan laddas ner och läsas via länkar nedan:

   

  03.01 Tilläggsavtal till huvudavtal och delprojektavtal samt genomförandeavtal för tunnelbana till Barkarby

   

  04.01 Ny parkeringsnorm för Järfälla kommun

   

  07.01 Demokratiplan för Järfälla kommun – För en hållbar demokrati för alla

   

   

   

 • 18feb2017: Årsmöte och två nya SD-föreningar

  Av Fredrik den 22 februari 2017, onsdag @ 22.50
  0

  Årsmöte SD Järfälla & Upplands-Bro 2017

  Lördagen den 18 februari ägde det sista årsmötet för den gemensamma kommunföreningen SD Järfälla och Upplands-Bro rum. Två separata föreningar för respektive kommun bildades istället och höll sina första konstituerande styrelsemöten. Vi i SD Järfälla hoppas på ett fortsatt gott samarbete med våra vänner i SD Upplands-Bro.

  Varmt välkomna säger vi i SD Järfälla till de två nya styrelsemedlemmarna Jimmy Fors och Patrik Söderberg. Kul att ha er med!

  Till årsmötet hade vi också bjudit in riksdagsmannen Roger Richtoff som höll en intressant föreläsning om partiets försvarspolitik. Stor tack till Roger som var vänlig nog att komma till oss och bidra till ett väldigt trevligt och informativt årsmöte.

  Vidare kan nämnas att till styrelsen i SD Järfälla valdes ytterligare två ordinarie medlemmar och två suppleanter. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad sedan förra året.

  Stort tack till mötesordförande Per Carlberg och mötessekreterare Fredrik Lindahl.

   

  Styrelsen SD Järfälla

   

  Styrelsen SD Upplands-Bro

   

   

 • 12dec2016: Kommunfullmäktige – reservation mot integrationsplan

  Av Fredrik den 20 december 2016, tisdag @ 20.14
  0

  Sverigedemokraterna reserverade sig vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde mot kommunstyrelsens plan för integrationsarbete för 2017-18.

  Vi vände oss framförallt emot det man i planen kallar för ansvarsfullt företagande, vilket vi betraktar som mer eller mindre förtäckta krav att företagare ser till att en viss andel av de anställda är av utländsk bakgrund. Det innebär att man från kommunens sida kräver att företagare kan bli tvugna att diskriminera mot svenskar när de anställer, för att kunna få delta i upphandingar, för att få kontrakt med kommunen eller för att köpa mark av kommunen.

  Vi är dessutom definitivt emot att det kommunala bostadsbolaget Järfällahus avsätter fler bostäder till utländska medborgare.  Kommunen planerar nu att köpa en fastighet för 25 miljoner kronor i Barkarby, som ska användas till 80-90 nyanlända. Det kan vara värt att nämna att fastigheten såldes av kommunen till en privat ägare för tio år sedan, för tre miljoner kronor.

   

  Handlingsplanen kan läsas i sin helhet via denna länk:

  https://www.jarfalla.se/download/18.f871110158bf6843a460da/1480687211433/11+04+Handlingsplan+f%C3%B6r+integrationsarbetet+i+J%C3%A4rf%C3%A4lla+kommun+2017-2018.pdf

   

  Vår reservation mot denna handlingsplan för integration kan läsas via denna länk:

  Reservation – 2016-12-12 – Ärende 11

   

  Våra frågor till kommundirektören om denna handlingsplan, samt svar på frågorna – länk:

  d161223-svarrapplundahl

   

  Vår reservation mot att köpa fastighet för boende åt s.k. nyanlända och ensamkommande via denna länk:

  Reservation – 2016-12-12 – Ärende 12

   

   

   

  Vår reservation mot samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen som inte inkluderar vissa kommundelar och ej heller inbegriper bekämpande av mängdbrott så som inbrott, rån, misshandel, stöld, bilrån mm.

  15.01 Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun

   

   

   

   

   

 • 28nov2016: SD i Järfälla Tidning om våra viktigaste frågor

  Av Fredrik den 28 november 2016, måndag @ 21.31
  0

  Järfälla Tidning har intervjuat företrädare för de olika partierna i Järfällas kommunfullmäktige om vilken fråga vi anser vara den viktigaste under de två åren fram till nästa val.

   
  Ekonomin 

   
  Sverigedemokraterna anser att ekonomin är den viktigaste frågan under den närmaste framtiden, då det för Järfällas del ser rätt illa ut med en låneskuld på mer än två miljarder kronor, sjunkande skattekraft och behov av kommunalt utjämningsbidrag på drygt en halv miljard kronor per år.

   
  Partierna fick dessutom i korta ordalag nämna tre ytterligare frågor de anser vara viktiga. Sverigedemokraterna valde att föra fram dessa tre frågor, utöver huvudfrågan som alltså är ekonomin:

   

  1. Stoppa förtätningen  

   
  2. Äldreomsorgen. Vi satsar i vår budget ytterligare drygt 13 miljoner kronor för 2017 på de äldre. Vi vill dessutom införa en separat äldrenämnd, vars resurser är fredade från andra nämnder.

   

   
  3. Skolan. Här vill vi satsa på svenskundervisning, ordningsvärdar i skolor samt jourskolor.
  Järfälla Tidning valde att sätta en annan rubrik på SDs viktigaste fråga än den vi själva avsåg, vilken alltså är ekonomin.

   

   
  Länk till artikeln i Järfälla Tidning:

   
  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sd-bygg-mindre-och-overvag-stopp-for-flyktingmottagandet/reppkB!lnr0Uf1OyzBUaIfy528oyA/

   

 • 7nov2016: SDs budgetförslag för 2017

  Av Fredrik den 28 november 2016, måndag @ 21.05
  0

  Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november debatterades de olika partiernas budgetförslag.
  Vi i SD väljer i vår budget återigen att fokusera på kommunens ekonomi samt på äldre. Vi vill skapa en separat äldrenämnd, vars pengar ska vara fredade från andra nämnder.

   

  målochbudget2017järfälla-1000px
  Vad gäller ekonomin har vi i Järfälla en låneskuld på drygt två miljarder kronor och den beräknas öka markant framöver. Vidare tar kommunen emot kommunalt utjämningsbidrag på drygt en halv miljard kronor per år. Något som riskerar bidra till ytterligare försämrad ekonomi i kommunen är utbyggnaden och förtätningen som nu sker i snabb takt. Alltför snabb takt, anser vi.
  Läs mer om Sverigedemokraternas budget som går att ladda ner som PDF-fil via länken nedan.

   

  Sverigedemokraternas-budget-2017