Sänk lönen för politiker | Sverigedemokraterna i Järfälla

Sänk lönen för politiker

6 augusti 2020

Sverigedemokraterna lämnade under våren in en motion om att sänka lönen för de mest högavlönade politikerna.

Detta för att vi vill att de ska vara solidariska med övriga skattebetalare i kommunen.

Motionen kan i sin helhet läsas här:

Motion – reducerad lön med 30 % – 2020-04-08