Vår politik | Sverigedemokraterna i Järfälla

Vår politik

En trygg utemiljö, en sund bostadspolitik som ser till Järfällabornas bästa först och främst och en kunnig och värdig omsorg om såväl våra äldre som våra skolbarn är huvudfrågorna för Sverigedemokraterna i Järfälla. För detta behövs fler poliser på gator och torg samt en trygghetscentral som kan dirigera väktare och polis dit de bäst behövs.

Vi vill stoppa den ansvarslösa förtätningen av kommunen och se till att Järfällas invånare står först i kön till lediga bostäder. Det är inte ett självändamål att Järfälla ska ha 130 000 invånare.

Vi vill sätta stopp för flyktingmottagande och vi vill göra ett mångkulturellt bokslut där vi får full insyn i och överblick över invandringens kostnader och övriga effekter på vårt samhälle.

Sverigedemokraterna vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik och motsätter sig därför såväl ytterligare lån som skattehöjningar på upp till sex kronor, vilket diskuterats för de kommande åren.

 

 

Äldreomsorgen

Vi vill skapa större möjligheter för social stimulans och utomhusaktiviteter

Slopa pensionärsskatten

Att hänsyn tas till kön i vårdkontakter

Nyttigare och mer välsmakande mat

Vi vill att mormor ska ha råd att välja boende och omsorg

Riktiga jobb

Vi vill stärka möjligheterna till hel- och deltidstjänster inom kvinnodominerade yrken

Sänka arbetsgivaravgifter för mindre företag

Ingen arbetsgivaravgift under ett år samt 75% av ingångslönen under lärlingsanställning

Lärlingsanställningar ska kunna ges som provanställning under ett år

Vi vill skapa fler jobb inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Brottslighet

Vi vill öka närvaron av poliser och väktare

Kraftigt skärpta straff och avskaffande av mängdrabatt för grov och upprepad brottslighet

Kameraövervakning på platser där klotter och brottslighet förekommer

Vi vill skapa ljusare miljöer

Bostäder

Vi vill att de unga som är uppvixna i kommunen och de som arbetar här ska prioriteras

Omförhandla alla avtal med myndigheter om boenden till nyanlända

Ingen förtur i kommunens bostadskö till nyanlända

Inga köp av bostadsrätter eller villor åt nyanlända

Ingen inhyrning i dyra temporära boenden åt nyanlända

Skolan

Vi vill satsa på det svenska språket istället för på hemspråk

Lärarna ska återfå sin status

Skapa förebilder och diplomstudenter

Ordning, reda och studiero i klassrummen

De mobbades rättigheter ska ha företräde

Vi vill återförstatliga skolan