Vår politik | Sverigedemokraterna i Järfälla

Vår politik

Sverigedemokraterna är inte som alla de andra partierna. Vi behöver inga PR-konsulter,
reklambyråer eller köpta experter för att formulera en politiskt korrekt politik som går hem i
media. För oss är det enkelt:

Vi prioriterar våra medborgare, ekonomin, tryggheten och gemenskapen i vårt land. Till
skillnad från de andra partierna vågar vi säga ifrån och stå för våra åsikter, även i känsliga och obekväma frågor.

Äldreomsorgen

Vi vill skapa större möjligheter för social stimulans och utomhusaktiviteter

Slopa pensionärsskatten

Att hänsyn tas till kön i vårdkontakter

Nyttigare och mer välsmakande mat

Vi vill att mormor ska ha råd att välja boende och omsorg

Riktiga jobb

Vi vill stärka möjligheterna till hel- och deltidstjänster inom kvinnodominerade yrken

Sänka arbetsgivaravgifter för mindre företag

Ingen arbetsgivaravgift under ett år samt 75% av ingångslönen under lärlingsanställning

Lärlingsanställningar ska kunna ges som provanställning under ett år

Vi vill skapa fler jobb inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Brottslighet

Vi vill öka närvaron av poliser och väktare

Kraftigt skärpta straff och avskaffande av mängdrabatt för grov och upprepad brottslighet

Kameraövervakning på platser där klotter och brottslighet förekommer

Vi vill skapa ljusare miljöer

Bostäder

Vi vill att de unga som är uppvixna i kommunen och de som arbetar här ska prioriteras

Omförhandla alla avtal med myndigheter om boenden till nyanlända

Ingen förtur i kommunens bostadskö till nyanlända

Inga köp av bostadsrätter eller villor åt nyanlända

Ingen inhyrning i dyra temporära boenden åt nyanlända

Skolan

Vi vill satsa på det svenska språket istället för på hemspråk

Lärarna ska återfå sin status

Skapa förebilder och diplomstudenter

Ordning, reda och studiero i klassrummen

De mobbades rättigheter ska ha företräde

Vi vill återförstatliga skolan

 

I vårt dokument Mål och Budget 2015 är vi försiktiga med att ange specifika belopp, bland annat av det skälet att det i skrivande stund (december 2014) är osäkert exakt hur mycket kostnaden för invandringen, bland annat avtalet med Migrationsverket, verkligen kostar. Vi vet dock att kommunen nyligen beslutat utökning av mottagandet av ensamkommande (med så småningom tillkommande anhöriga).

Vi vill utöver detta spara in c:à 4,5 Mkr. genom att låta bli att genomföra utökningen av antalet kommunalråd från tre stycken till sex stycken, jämtar förändringar i partistödet som vi anser vara onödigt kostsamma.